priser & villkor

priser öppna klasser

Enstaka gång -
225 kr
____________________________________________

10 kort -
1650 kr 
(personligt och giltigt 1 år)
____________________________________________
Månadskort obegränsat på alla våra öppna klasser bundet 12 månader -
599 kr
____________________________________________
För dig som har abonnemang hos oss ingår lösen av ett medlemskap
799 kr/år
Se avtals vilkor  här nedan.
____________________________________________
En månad obegränsad -
900 kr 
____________________________________________
Rabatterat 10-kort för studenter - pensionärer -
1400 kr
____________________________________________

Sammarbete med Universitetet i Jönköping.
Som student på Universitetet i Jönköping har Du rabatterat pris på månadskort -
399 kr/månad
(bundet i tre månader).

Bokningar görs via BOKA knappen, där finns även aktuellt schema.
Bokningar kan göras två veckor innan, avbokningar senast 2 timmar innan klass.
Ej avbokad klass debiteras med 100 kr via faktura.
Du kan boka klass utan att ha något kort eller abonnemang på Yogi.
Betalning görs i receptionen med swish eller direktfaktura.

avtalsvilkor

månadsabonnemang

-Med vårt månadsabonnemang får du träna så mycket du vill på våra öppna klasser -
599 kr/månad.
-Kunden fakturas i förskott varje månad vilken skall vara Yogi Movement tillhanda senast den 27.
-Abonnemanget är låst i 12 månader och löper därefter vidare om ej avslut meddelats 3 månader innan din 12 månaders periods slut.
-Efter kundens 12 månaders period, löper abonnemanget vidare med  tre månaders uppsägning period istället för 12 månader.
-Avslut av abonnemang skall göras skriftligt till yogimovement@hotmail.com, samt underskrift på avtalet av både kund och Yogi Movement.
-Abonnemanget är beräknat på neddraget utbud under juni-augusti samt december-januari.
-Yogi Movement förbehåller sig rätten att ändra schemat under perioden samt ställa in klasser vid sjukdom eller annan anledning vi ej rår på.
-Frysning eller uppsägning av abonnemanget kan endast göras med läkarintyg från kunden och meddelas skriftligen till Yogi Movement.
-Yogi Movement har rättigheter att korrigera abonnemangskostnaden under avtalsperioden.
-Vid abonnemangsavtal ingår lösen av ett medlemskap på Yogi Movement á 799 kr/ år,
se medlemsvillkor.

medlemskap

Yogi Movements medlemskap ger kunden:
-  en kroppsanalys á 25 min under 12 månadersperioden.
-  en introkurs, pilates eller ashtaga under 12 månaders perioden. Kursdatum presenteras terminsvis.
-  gratis medlemsevent anordnade av Yogi Movement, presenteras månadsvis av Yogi Movement.

Vårt medlemskap är fortlöpande med 799 kr/ år.
Medlemskapet kan sägas upp en månad innan årsperiodens slut, uppsägning till yogimovement@hotmail.com, samt underskrift på avtalet. 
Vid ej uppsagt medlemskap löper medlemskapet med 799 kr/år.

Yogi Movement förbehåller sig rätten att korrigera medlemsavgiften årsvis.
Medlemsavgiften återbetalas ej.
För att ta del av medlemskap behöver man ha ett aktivt kort på Yogi Movement.
Har kort gått ut eller abonnemang sagt upp avslutas även medlemskapet på Yogi Movement.

bli medlem nu <3

varmt välkommen hem till yogimovement